Spiritüelizm Nedir? Spiritüelizm Hakkında Merak Edilenler

Tarihi çok eski zamanlara giden spiritüelizm, o dönem ortaya çıkan birçok akımın aksine günümüze kadar yaygınlaşarak gelmeyi başarmıştır. Buna rağmen kendini spiritüel olarak kabul edenler arasında çok farklı inanç ve yorum farklılıkları bulunmaktadır.

Spiritüelizm Nedir?

Latince bir kelime olan spiritualism, ruh ve ruhla ilgili şeyler anlamına gelmektedir. Spiritüelizm genel anlamı ile de ruhçuluk, öte alemcilik ve tinsellik demektir. Bu akım ruhla ilgili her şeyi içermektedir. Spiritüelizm ile din birbirinden farklı kavramlardır ve akımın ilgilenmiş olduğu ana konular ise, sonsuzluk, diğer alem ve öteki dünyadır. Spiritüelizmin dinle aynı anlamda kullanıldığı görüşler bulunmakla ve birçok dinin bu akımdan etkilendiğini savunanlar da olmakla birlikte, kendisini herhangi bir dine mensup olarak tanımlamamayı seçen spiritüellerin sayısı azımsanamayacak kadar fazladır.

Spiritüellerin hepsi ruha inanmaktadır fakat düşünce ve yorumları oldukça farklılık göstermektedir. Bunlardan bazıları ruhun sürekli gelişim gösterdiğine, bazıları ise sürekli beden değiştirdiğine (reenkarnasyon) inanmaktadır. Yorumlar ne kadar farklı olursa olsun, akımın merkezinde ve kaynağında ruh kavramı mutlaka bulunmaktadır.

Spiritüellik, ruhların kendilerine has varlıklar olduğunu kabul eden felsefi spiritüelizm ve temelde reenkarnasyonu kabul eden kadim spiritüelizm olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Bu akımı çok iyi tanımayanlar reenkarnasyonun esas kabul olduğunu iddia ederken, asıl olan reenkarnasyon kavramının da dayandığı karma (temel olarak “ne ekersen onu biçersin”) anlayışıdır. Gerçek spiritüel anlayışta, reenkarnasyon sadece karmaların doğru algılanması açısından yararlı olan bilgi kaynağı olarak görülür. Bu akımın içinde bulunan öteki dünya ve ruh gibi birçok kavram ve tanımlar dini kavramlarla örtüşüyor gibi görünse de, yine daha önce belirttiğimiz gibi, spiritüelizm bir din değildir; spiritüeller için spiritüelizm bir inanç sistemi olmaktan öte, yaşamsal ve varoluşsal gerçektir.

Spiritüelizm Hangi Başlıklardan Oluşur?

Spiritüelizm, genel anlamda yedi alt başlıkla açıklanmaktadır. Bunlar;

  1. Tek bir Mutlak Yaratıcı’ya inanma, O’nun yöntemlerini anlama ve dua (niyet)
  2. Maneviyat ve inanç
  3. Azami hoşgörü ve empati
  4. Derin saygı anlayışı
  5. İnsanların yaşadıkları dünyayı bir illüzyon olarak algılamaları ve kendilerini tanımaları
  6. Meditasyon, denge ve soğukkanlılık
  7. Özgür irade, bilme, öğrenme ve farkında olma

Bu yedi maddeyi doğru şekilde uygulayabilen kişilerin, maneviyatı yakalayabileceği ve kendilerini ancak bu şekilde tanıyabilecekleri savunulmaktadır.

Dinler ile Spiritüelizmin İlişkisi

Dinler ile spiritüelizm arasında çok güçlü bir ilişki bulunduğu düşünülse de, aslında spiritüeller arasındaki yaygın kanı, dinlerin öğretilerini derin spirütelizme dayandırarak geliştirdiği ve özellikle üç büyük dinde birçok kavram ve tanımın sonradan insanoğlunun kişisel çıkar ve ego savaşları nedeniyle saptırıldığı yönündedir. Bu açıdan bakıldığında spiritüelliğin daha çok dinlerin – özellikle üç büyük din; İslam, Musevilik ve Hıristiyanlık – ezoterik yönüyle yakın olduğunu söylemek daha doğrudur. Dünyadaki bütün dinlerde ortak görülen değerler meditasyon, tefekkür, bedensel ve ruhsal ibadet olarak gruplanabilir.

Aşağıdaki 2 makaleyi incelemenizi öneriyoruz.

The Bees – The Tears of RA by Emine Gucek

A Word on The Secret by Selim Yeniceri

Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Ekle

Copyright © 2020 RenkliModa.NET
ankara escort
Bodrum escort
ataköy eskort
avcılar escort
porno
escort istanbul
beylikdüzü escort
escort istanbul
bahçelievler escort
bahçesehir escort
şirinevler escort bayan
ankara escort