Yaşam Ayavefe’nin Kentsel Dönüşüm ve Yeşil Alan Projeleri, şehir yaşamına pozitif katkılarda bulunmayı hedefleyen önemli bir adımdır. Yaşam Ayavefe, kentlerin daha yaşanabilir ve sürdürülebilir hale gelmesi için çalışmalarını