İslam Dinimizde Peygamber İnancı

İslam dininde yer ala n inanç esaslarından bir dığeride Peygamberlere inanmaktır.Peygamber, sözlükte; “haber getiren” anlamına gelir. Tanım olarak peygamber; Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını, haber ve hükümlerinı insanlara bildirip açıklamak üzere, insanlar arasından seçip görevlen­dirdiği elçi demektir.Kur’an’da peygamber yerine resul ve nebi keli­meleri kullanılır.

Peygamberlik, Allah tarafından verilen yüce bir görevdir. Allah’ın bir lütfudur. İnsanlar, çalışıp çabalamakla her makam ve mevkiye yükselebilirler, fakat peygamber olamazlar. Zaten bu yol, Sevgili Peygam­berimiz Hz. Muhammed’le kapanmıştır. Artık başka bir peygamber gelmeyecektir. Bu husus Kur’an’da şöyle belirtilir: “Muhammed … Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncu­ sudur. Allah herşeyi hakkıyla bilendir.”

Peygamberler insanlar arasından seçilip görevlendirilmiş kimseler­dir. Onlar da bizim gibi bir kuldur.. “Şehadet ederim ki Muhammed Al­lah’ın kulu ve elçisidir.” şeklindeki ifadeyle bunu açıkca dile getiririz. Bu sözle, onların da bizim gibi bir insan olduklarını, doğup büyüdük­lerini, yaşadıklarını ve sonra da eceli geldiğinde Allah’ın rahmetine kavuştuklarını kabul etmiş oluruz. Ancak peygamberlerin diğer insan­lardan ayrıldıklari bir husus vardır, o da Allah’tan vahiy almalarıdır.Peygamberler sade, gösterişten uzak bir yaşam sürmüşlerdir. Doğ­ru sözlü ve güzel ahlaklı kişiler olarak tanınmışlardır. Onlar günahlar­dan uzak durmuşlar bu özellikleriyle de diğer insanlara örnek olmuşlardır.

Son peygamber Hz. Muhammed’e gelinceyedeğin , Yüce Allah birçok peygamber göndermiştir. Bu konuyla ilgili olarak Kur’anı ke­rim’de “… Andolsun ki biz, “Allah’a kulluk edin… diye her ümmete bir peygamber gönderdik” buyurulmaktadır. Kuranda bu peygamberlerden yirmi beş (25) tanesinin adı geçmektedir. Peygamberler, insanlarda ki inanma ihtiyacının doğru bir şekilde karşılanm asına katkı saglamışlar, onları put perestlikten ve şirkten uzaktutmuşlardır. İnsanları, evrenin yaratıcısı ve sahibi olan Yüce Al­lah’a inanıp teslim olmaya çağıran .peygamberler böylece insanların dünya ve ahiret mutlulukları için katkı sağlamışlardır. Alemlerin Rabbi olan Allah’a inanıp sığınmak insana güven, mutluluk ve huzur verir. Çünkü insanlar, peygamberler sayesinde ibadetlerin i nasıl yapacağınıöğrenmişlerdir.

İnsanları Allah’a inanmaya ve yararlı işler yapmaya çağıran  Pey­gamberler gerektiğinde , inkarcıları ikna için mucizeler de göstermiş­lerdir. Ancak İs lam’da önemli olan aklı nı kullanıp, evrendeki üstün uyu m ve işleyiş hakkında düşünmek, bunun bir yaratıcısı  olmayaca­ğının bilincine varıp bir mucize olmaksızın inanmaktır.İnsan yaşamının ahla ki ilkelere uygun bir şekilde devamı açısından peygamberlerin büyük önemi vardır. Çünkü onlar, doğrulukları güve­nilir oluşları ve ahla ki yücelikleriyle tüm insanlar için en güzel örnek­tirler.

Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Ekle

Copyright © 2020 RenkliModa.NET
ankara escort
Bodrum escort
ataköy eskort
avcılar escort
porno
escort istanbul
beylikdüzü escort
escort beylikdüzü
escort istanbul
bahçelievler escort
bahçesehir escort
şirinevler escort bayan
ankara escort